Danh mục sản phẩm

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Quảng cáo

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Chỉ phẫu thuật

mỗi trang
Chỉ Silk 3/0 S37CD190

Chỉ Silk 3/0 S37CD190

S37CD190 - SILK, USP 3/0, 75cm, CD, 19mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C W9915

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C W9915

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C W9571T

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C W9571T

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C W9443

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C W9443

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ Silk 4/0 S47CD190

Chỉ Silk 4/0 S47CD190

S47CD190 - SILK, USP 4/0, 75cm, CD, 19mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Catgut Chrom 2/0 C27RH260

Chỉ Catgut Chrom 2/0 C27RH260

C27RH260 - CATGUT CHROM, USP 2/0, 75cm, RH 26mm (Cần đặt hàng trước)

39,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 1 E17RH260

Chỉ Ecosorb 1 E17RH260

E17RH260 - ECOSORB, USP 1, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

65,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 2/0 E27RH260

Chỉ Ecosorb 2/0 E27RH260

E27RH260 - ECOSORB, USP 2/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

57,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Nylon 1 Brilon B17CD390

Chỉ Nylon 1 Brilon B17CD390

B17CD390 - BRILON, USP 1, 75cm, CD, 39mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Nylon 6/0 Brilon B67CD130

Chỉ Nylon 6/0 Brilon B67CD130

B67CD130 - BRILON, USP 6/0, 75cm, CD 13mm (Cần đặt hàng trước)

35,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecolene 6/0 R67RD102

Chỉ Ecolene 6/0 R67RD102

R67RD102 - ECOLENE, USP 6/0, 75cm, RD, 10mm, 2 kim (Cần đặt hàng trước)

70,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Catgut Chrom 3/0 C37RH260

Chỉ Catgut Chrom 3/0 C37RH260

C37RH260 - CATGUT CHROM, USP 3/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

36,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 3/0 E37RH260

Chỉ Ecosorb 3/0 E37RH260

E37RH260 - ECOSORB, USP 3/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

60,000 đ
MUA NGAY
Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Chromic Catgut) CPT

Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Chromic Catgut) CPT

Chỉ phẫu thuật Chromic Catgut (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

Chỉ phẫu thuật Nylon (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật Caresilk (Black Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Caresilk (Black Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Black Silk (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3203

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3203

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 dài 45cm, kim tam giác ngược PRIME 13mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0 W3205

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0 W3205

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0, dài 45cm, kim tam giác PRIME 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3204

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3204

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược PRIME 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0 W8525

Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0 W8525

Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0, dài 90cm, kim tròn 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9150

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9150

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 dài 75cm, kim taper point plus 40mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9141

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9141

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim taper point plus 36mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9138

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9138

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9130

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9130

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 W9105

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 W9105

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9106

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9106

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9113

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9113

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim taper point plus 20mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9114

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9114

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm, kim taper point plus 20mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 VCP316H

Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 VCP316H

Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0, dài 70cm, kim tròn SH plus 26mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Thế W9120

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9136

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9136

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9121

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9121

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 dài 75cm, kim taper point plus 26mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 W9213

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 W9213

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 dài 75cm, kim taper point plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ Silk 3/0 S37RH260

Chỉ Silk 3/0 S37RH260

S37RH260 - SILK, USP 3/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

26,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Silk 3/0 S37CD240

Chỉ Silk 3/0 S37CD240

S37CD240 - SILK, USP 3/0, 75cm, CD, 24mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Nylon 6/0 Brilon B64CD120

Chỉ Nylon 6/0 Brilon B64CD120

B64CD120 - BRILON, USP 6/0, 45cm, CD, 12mm (Cần đặt hàng trước)

32,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Silk 2/0 S27CD240

Chỉ Silk 2/0 S27CD240

S27CD240 - SILK, USP 2/0, 75cm, CD, 24mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)