Danh mục sản phẩm

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Quảng cáo

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Chỉ phẫu thuật

mỗi trang
Chỉ Silk 4/0 S44CD190

Chỉ Silk 4/0 S44CD190

S44CD190 - SILK, USP 4/0, 45cm, CD, 19mm (Cần đặt hàng trước)

30,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Silk 3/0 S37CD190

Chỉ Silk 3/0 S37CD190

S37CD190 - SILK, USP 3/0, 75cm, CD, 19mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C W9915

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C W9915

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C W9571T

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C W9571T

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm không nhuộm, kim tam giác 19mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C W9443

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C W9443

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ Silk 4/0 S47CD190

Chỉ Silk 4/0 S47CD190

S47CD190 - SILK, USP 4/0, 75cm, CD, 19mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Catgut Chrom 2/0 C27RH260

Chỉ Catgut Chrom 2/0 C27RH260

C27RH260 - CATGUT CHROM, USP 2/0, 75cm, RH 26mm (Cần đặt hàng trước)

39,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 1 E17RH260

Chỉ Ecosorb 1 E17RH260

E17RH260 - ECOSORB, USP 1, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

65,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 2/0 E27RH260

Chỉ Ecosorb 2/0 E27RH260

E27RH260 - ECOSORB, USP 2/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

57,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Nylon 1 Brilon B17CD390

Chỉ Nylon 1 Brilon B17CD390

B17CD390 - BRILON, USP 1, 75cm, CD, 39mm (Cần đặt hàng trước)

29,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Nylon 6/0 Brilon B67CD130

Chỉ Nylon 6/0 Brilon B67CD130

B67CD130 - BRILON, USP 6/0, 75cm, CD 13mm (Cần đặt hàng trước)

35,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecolene 6/0 R67RD102

Chỉ Ecolene 6/0 R67RD102

R67RD102 - ECOLENE, USP 6/0, 75cm, RD, 10mm, 2 kim (Cần đặt hàng trước)

70,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Catgut Chrom 3/0 C37RH260

Chỉ Catgut Chrom 3/0 C37RH260

C37RH260 - CATGUT CHROM, USP 3/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

36,000 đ
MUA NGAY
Chỉ Ecosorb 3/0 E37RH260

Chỉ Ecosorb 3/0 E37RH260

E37RH260 - ECOSORB, USP 3/0, 75cm, RH, 26mm (Cần đặt hàng trước)

60,000 đ
MUA NGAY
Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Chromic Catgut) CPT

Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Chromic Catgut) CPT

Chỉ phẫu thuật Chromic Catgut (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

Chỉ phẫu thuật Nylon (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật Caresilk (Black Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Caresilk (Black Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Black Silk (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3203

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3203

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 dài 45cm, kim tam giác ngược PRIME 13mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 3/0 W3207

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 3/0 W3207

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 3/0, dài 45cm, kim tam giác PRIME 19mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0 W3205

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0 W3205

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 4/0, dài 45cm, kim tam giác PRIME 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3204

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0 W3204

Chỉ phẫu thuật MONOCRYL số 5/0, dài 45cm, kim tam giác ngược PRIME 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0 W8525

Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0 W8525

Chỉ phẫu thuật PROLENE số 3/0, dài 90cm, kim tròn 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9150

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 W9150

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 dài 75cm, kim taper point plus 40mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9141

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9141

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim taper point plus 36mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9138

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 W9138

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9130

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 W9130

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus 31mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0 W9962

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0 W9962

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0, dài 90cm, kim tròn đầu cắt 36mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0 W9944

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0 W9944

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 2/0, dài 75cm, kim thẳng 60mm (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9940

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9940

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL RAPIDE 3/0, dài 75 cm, kim tam giác ngược 26mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9935

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9935

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0, dài 45cm, kim tam giác 22mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0 W9924

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0 W9924

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0, dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9923

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0 W9923

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược 19mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0 W9922

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0 W9922

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 4/0, dài 75cm, kim tam giác ngược 19mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 6/0 W9913

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 6/0 W9913

Chỉ phẫu thuật VICRYL RAPIDE 6/0, dài 45cm, kim tam giác ngược 11mm, 3/8C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 W9105

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 W9105

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 5/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi
Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9106

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 W9106

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 4/0 dài 75cm, kim taper point plus 17mm, 1/2C (Cần đặt hàng trước)

Vui lòng gọi

Top

   (0)