Danh mục sản phẩm

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

Ms Hoa 0908 497 999

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

TBYT Kim Nguyên 0983 210 583

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Email: kimnguyenmedical@gmail.com

Quảng cáo

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Dụng cụ phẫu thuật

mỗi trang
Kẹp phẫu thuật Halstead Mosquito thẳng 18 cm Hilbro 14.0080.18

Kẹp phẫu thuật Halstead Mosquito thẳng 18 cm Hilbro 14.0080.18

Kẹp phẫu thuật Halstead Mosquito thẳng 18 cm (Halstead Mosquito Fcps str)

(Cần đặt hàng trước)

255,000 đ
MUA NGAY
Que thăm dò phẫu thuật lòng máng 18cm Hilbro 20.0040.18

Que thăm dò phẫu thuật lòng máng 18cm Hilbro 20.0040.18

Que thăm dò phẫu thuật lòng máng 18cm (Grooved Director)

(Cần đặt hàng trước)

80,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Semken thẳng 15 cm Hilbro 12.0076.15

Kẹp phẫu tích Semken thẳng 15 cm Hilbro 12.0076.15

Kẹp phẫu tích Semken thẳng 15 cm (Semken Dressing Fcps serr str)

(Cần đặt hàng trước)

170,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Potts Smith 18 cm Hilbro 12.0084.18

Kẹp phẫu tích Potts Smith 18 cm Hilbro 12.0084.18

Kẹp phẫu tích Potts Smith 18 cm (Potts Smith Fcps serr)

(Cần đặt hàng trước)

175,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Waugh 1x2T 18cm Hilbro 12.0208.18

Kẹp phẫu tích Waugh 1x2T 18cm Hilbro 12.0208.18

Kẹp phẫu tích Waugh 1x2T 18cm (Waugh Tissue Fcps criss cross serr 1x2T)

(Cần đặt hàng trước)

185,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Standard 20 cm Hilbro 12.0010.20

Kẹp phẫu tích Standard 20 cm Hilbro 12.0010.20

Kẹp phẫu tích Standard 20 cm (Standard Dressing Fcps serr)

(Cần đặt hàng trước)

160,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 20cm Hilbro 12.0110.20

Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 20cm Hilbro 12.0110.20

Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 20cm (Tissue Fcps Fine Narrow 1x2T)

(Cần đặt hàng trước)

180,000 đ
MUA NGAY
Kelly Hemostatic cong nhẹ 22 cm Hilbro 14.0350.22

Kelly Hemostatic cong nhẹ 22 cm Hilbro 14.0350.22

Kelly Hemostatic cong nhẹ 22 cm (Kelly Hemostatic Fcps semi cvd)

(Cần đặt hàng trước)

330,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu tích Standard 30 cm Hilbro 12.0010.30

Kẹp phẫu tích Standard 30 cm Hilbro 12.0010.30

Kẹp phẫu tích Standard 30 cm (Standard Dressing Fcps serr)

(Cần đặt hàng trước)

240,000 đ
MUA NGAY
Kéo cắt gân 9.5 cm Westcott SO-340

Kéo cắt gân 9.5 cm Westcott SO-340

Kéo cắt gân 9.5 cm (Cần đặt hàng trước)

450,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18cm (cán vàng) Hilbro 21030-18

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18cm (cán vàng) Hilbro 21030-18

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18cm (cán vàng) (Mayo Hegar Needle Holder)

(Cần đặt hàng trước)

860,000 đ
MUA NGAY
Kéo Mayo cong 17 cm Hilbro 10.0053.17

Kéo Mayo cong 17 cm Hilbro 10.0053.17

Kéo Mayo cong 17 cm (Mayo Scissors cvd)

(Cần đặt hàng trước)

230,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật amidan White 23 cm Hilbro 50.0190.23

Kẹp phẫu thuật amidan White 23 cm Hilbro 50.0190.23

Kẹp phẫu thuật amidan White 23 cm (White Tonsil Seizing Fcps)

(Cần đặt hàng trước)

495,000 đ
MUA NGAY
Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, cong 25 cm Hilbro 16.0083.25

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, cong 25 cm Hilbro 16.0083.25

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, cong 25 cm (Foerster Sponge Holding Fcps serr cvd)

(Cần đặt hàng trước)

350,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật xương Lowmann 2x2 răng 20 cm Hilbro 28.1070.20

Kẹp phẫu thuật xương Lowmann 2x2 răng 20 cm Hilbro 28.1070.20

Kẹp phẫu thuật xương Lowmann 2x2 răng 20 cm (Lambert Lowmann Bone Clamp 2x2pr)

(Cần đặt hàng trước)

1,990,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim Mayo-Hegar thẳng 22 cm Hilbro 22.0050.22

Kẹp kim Mayo-Hegar thẳng 22 cm Hilbro 22.0050.22

Kẹp kim Mayo-Hegar thẳng 22 cm (Mayo Hegar Needle Holder)

(Cần đặt hàng trước)

335,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18 cm G14.22.0056.18

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18 cm G14.22.0056.18

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar 18 cm (Cần đặt hàng trước)

290,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Pean Rochester cong 20 cm Hilbro 14.0221.20

Kẹp phẫu thuật Pean Rochester cong 20 cm Hilbro 14.0221.20

Kẹp phẫu thuật Pean Rochester cong 20 cm (Rochester Pean Hemostatic Fcps cvd)

(Cần đặt hàng trước)

270,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 16 cm G14.14.0121.16

Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 16 cm G14.14.0121.16

Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 16 cm (Coller-Crile Haemostatic Fcps cvd)

(Cần đặt hàng trước)

250,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Strabismus, răng cưa, cong 11 cm G14-2071-16

Kéo phẫu thuật Strabismus, răng cưa, cong 11 cm G14-2071-16

Kéo phẫu thuật Strabismus, răng cưa, cong 11 cm (Cần đặt hàng trước)

570,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Standard thẳng 16 cm Nopa AB 050/16

Kẹp phẫu thuật Standard thẳng 16 cm Nopa AB 050/16

Kẹp phẫu thuật Standard thẳng 16 cm (Cần đặt hàng trước)

220,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Grazil thẳng 14.5 cm Nopa AC 046/14

Kéo phẫu thuật Grazil thẳng 14.5 cm Nopa AC 046/14

Kéo phẫu thuật Grazil thẳng 14.5 cm (Cần đặt hàng trước)

460,000 đ
MUA NGAY
Pean Rochester thẳng 20 cm Hilbro 14.0220.2

Pean Rochester thẳng 20 cm Hilbro 14.0220.2

Pean Rochester thẳng 20 cm (Rochester Pean Hemostatic Fcps str)

(Cần đặt hàng trước)

270,000 đ
MUA NGAY
Cán dao mổ số 7 Hilbro 08.0132.07

Cán dao mổ số 7 Hilbro 08.0132.07

Cán dao mổ số 7 (Cần đặt hàng trước)

120,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Mayo (cán vàng) thẳng 17 cm Hilbro 09020-17

Kéo phẫu thuật Mayo (cán vàng) thẳng 17 cm Hilbro 09020-17

Kéo phẫu thuật Mayo (cán vàng) thẳng 17 cm (Cần đặt hàng trước)

750,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn tù thẳng 14.5 cm Hilbro 09002-14

Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn tù thẳng 14.5 cm Hilbro 09002-14

Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn tù thẳng 14.5 cm (Cần đặt hàng trước)

650,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn nhọn cong 16.5 cm Hilbro 09001-16

Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn nhọn cong 16.5 cm Hilbro 09001-16

Kéo phẫu thuật Standard (cán vàng) nhọn nhọn cong 16.5 cm (Cần đặt hàng trước)

790,000 đ
MUA NGAY
Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 18 cm Hilbro 16.0082.18

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 18 cm Hilbro 16.0082.18

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 18 cm (Cần đặt hàng trước)

270,000 đ
MUA NGAY
Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 25 cm Hilbro 16.0082.25

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 25 cm Hilbro 16.0082.25

Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 25 cm (Foerster Sponge Holding Fcps serr str)

(Cần đặt hàng trước)

340,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Crile-wood 18 cm Nopa AE 470/18

Kẹp phẫu thuật Crile-wood 18 cm Nopa AE 470/18

Kẹp phẫu thuật Crile-wood 18 cm (Cần đặt hàng trước)

1,400,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Crile-wood 15 cm Nopa AE 470/15

Kẹp phẫu thuật Crile-wood 15 cm Nopa AE 470/15

Kẹp phẫu thuật Crile-wood 15 cm (Cần đặt hàng trước)

1,300,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim phẫu thuật Halsey 13 cm Nopa AE 466/13

Kẹp kim phẫu thuật Halsey 13 cm Nopa AE 466/13

Kẹp kim phẫu thuật Halsey 13 cm (Cần đặt hàng trước)

1,280,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim Mayo-Hegar 18 cm Nopa AE 100/18

Kẹp kim Mayo-Hegar 18 cm Nopa AE 100/18

Kẹp kim Mayo-Hegar 18 cm (Cần đặt hàng trước)

650,000 đ
MUA NGAY
Kẹp kim phẫu thuật Crile-wood 15 cm Nopa AE 070/15

Kẹp kim phẫu thuật Crile-wood 15 cm Nopa AE 070/15

Kẹp kim phẫu thuật Crile-wood 15 cm (Cần đặt hàng trước)

580,000 đ
MUA NGAY
Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito cong 12 cm Nopa AA 131/12

Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito cong 12 cm Nopa AA 131/12

Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito cong 12 cm (Cần đặt hàng trước)

500,000 đ
MUA NGAY
Kéo phẫu thuật Standard nhọn nhọn thẳng 20.5 cm Nopa AC 030/20

Kéo phẫu thuật Standard nhọn nhọn thẳng 20.5 cm Nopa AC 030/20

Kéo phẫu thuật Standard nhọn nhọn thẳng 20.5 cm (Cần đặt hàng trước)

600,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)